Меню
Количка

Как да поръчам

КАК ДА ПОРЪЧАМ:

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва един от следните способи : 

като регистрира потребителски профил в сайта 

или без регистрация – директно да премине към избор и поръчка на определен артикул. 

Чл.1 Да се регистрира на сайта. В този случай Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп и да попълни отбелязаните със звезда полета от формата за регистрация на нов Потребителски профил. С него ще получи възможност да извършва по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.mediatrade-bg.com стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание и т.н. При регистрацията, с отбелязване в полето „Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Поверителност!“ и „Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Общи условия!“  Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, приема ги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 (2) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 2. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

Чл. 2. Ползвателят може без да регистрира свой Потребителски профил на интернет сайта, да премине направо към желаната стока и да направи поръчка за нейното закупуване, попълвайки всички необходими данни. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 3.(1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.mediatrade-bg.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в Потребителския профил на Ползвателя, а в случай че не е използван такъв – това са данните попълвани при всяка една отделна поръчка, направена по чл. 2, от настоящите условия

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителски профил на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) В случай че Ползвателят няма регистриран Потребителски профил или не е използвал съществуващ и продажбата се осъществява при условията на Чл. 2, от Настоящите условия, Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на  отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Поверителност!“ и „Прочел съм и съм съгласен с условията в страница Общи условия!“ и натискане на бутон „Потвърди поръчката” при завършване на всяка една поръчка.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

Чл. 4. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:

Извършване на регистрация / създаване на Потребителски профил и извършване на поръчка. Информацията и историята се запазват.

Влизане в системата и поръчка без регистрация. В този случай не се записва и пази информацията на Потребителя.

Чл. 5. След потвърждаването на поръчката от Ползвателя по чл.4 същата постъпва автоматично като заявка в системата на Доставчика, който уведомява първия, за този факт чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя електронен пощенски адрес при регистрацията му на Потребителски профил или на този посочен при извършване на поръчката в случай че същата е извършена при условията на 2 като това уведомление съдържа потвърждение на  информацията за основните параметри на поръчаното – вид, модел, цена и количество на стоката, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация.